Instruktioner till kandidatvisningen

Hur fungerar presentationen av nomineringsgrupper och kandidater?

Informationen gäller för 2009 års kyrkoval och ska ej användas. 

På www.svenskakyrkan.se/kandidater finns uppgifter om vilka nomineringsgrupper och kandidater som en viss röstberättigad kan rösta på. För att hitta till "sina" val navigerar man sig fram till den församling där man bor.
 
Börja med att välja det stift där du bor. Gör det antingen genom att klicka på rätt fält på kartan eller genom att välja i listan. Därefter väljer du i nästa lista den kommun där du bor. Till sist väljer du din församling i den sista listan.
 
Därefter visas tre eller fyra flikar. Flikarna har samma färg som de valsedlarna som används i kyrkovalet. Välj fliken för det val som du vill se vilka som ställer upp i. Klicka sedan på pilen till höger i listen för att få se vilka grupper som ställer upp i det valet. Om du markerar en grupp genom att klicka på den, visas namnen på de kandidater som ställer upp för den gruppen. Den informationen är viktig för den som vill personrösta. En nyhet är att man i detta val får personrösta på tre kandidater.
 
Den som vill ha en sammanställning över alla nomineringsgrupper och kandidater som ställer upp i ett val klickar istället på den lilla skrivarsymbolen till höger om flikarna.
 
Ändringar i grupp- och kandidatförteckning gjorde efter att den gått i tryck
Efter att grupp- och kandidatförteckningarna tryckts kan i vissa fall ändringar av förteckningen behöva ske.
I dokumentet Ändringar i grupp- och kandidatförteckningar (pdf) kan du se i vilka valkretsar det har skett förändringar, för en eller flera nomineringsgrupper. 
Om förändringar sker kan det betyda att de valsedlar nomineringsgruppen tryckt inte helt överensstämmer med Grupp- och kandidatförteckningen.  I dessa fall är det grupp- och kandidatförteckningen som gäller.  Observera att en nomineringsgrupp fortfarande kan tillgodoräknas sina röster, trots att informationen på valsedeln skiljer sig från informationen i grupp- och kandidatförteckningen. 
www.svenskakyrkan.se/kyrkovalet/kandidater uppdateras uppgifter kontinuerligt.
 

//