Valresultat 2013

Här redovisas bland annat hur många mandat varje nomineringsgrupp fått i de olika valen, hur stort valdeltagandet varit och vilka som blivit valda.

Det slutgiltiga valresultatet är beräknat efter att stiften kontrollräknat rösterna och bedömt eventuella ogiltiga röster. Stiften har också räknat personrösterna. Det slutliga valresultatet för kyrkomötesvalet presenterades först när samtliga stift har räknat samtliga röster.


Utlandsförsamlingarnas valresultat

Nu har resultatet från det indirekta valet till kyrkomötet anslagits på kyrkostyrelsens webb, svenskakyrkan.se/kyrkostyrelsen 

Länk till valresultatet.

Av de 31 utlandsförsamlingarna har 24 genom sina kyrkoråd deltagit i valet till kyrkomötet.

 

 

Valresultat i detalj

 

Kyrkomötesvalet 2009 nedbrutet per församling >> 


Presentation av resultatet av personröster

I dokumentets olika flikar redovisas;

  • vilka kandidater som fått så mycket röster att det givit genomslag och ändrat den ursprungliga listans ordning. ("personröster gett genomslag")
  • vilka kandidater som fått mer än 5 % av sin nomineringsgrupps röster ("röster över kvot").
  • vilka kandidater som fått många röster men mindre än 5 % av sin nomineringsgrupps röster. Många röster definieras som fler än 20 i de lokala valen och fler än 50 i stiftsvalet. ("Många röster men under kvot")
  • invalda personer på gemensamma listor i de lokala valen. ("Invalda personröster en lista")

Ladda ned presentationen av personröster här.

 

Presentation av valresultat för stiftsfullmäktige och lokal nivå på valområdesnivå:

 

 

 

 

 

 

 

 

//